Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

Pædagogisk retning

Arbejdet på Teaterbygningen FANEFJORD tager udgangspunkt i både relationspædagogik og konsekvenspædagogik.

I arbejdet indenfor relationspædagogik er det vores opfattelse, at al udvikling sker via en relation med eleven.

Vi anerkender eleven som et selvstændigt menneske med intentioner og vilje.

Gennem udfordringer og succesoplevelser arbejdes der på at give eleven selvtillid og selvindsigt omkring egne ressourcer. Eleven gøres opmærksom på egen adfærd og præstation - en oplevelse af accept og af at være kompetent, men samtidig en måde hvorpå eleven gøres bevidst om egne realistiske udviklingsmuligheder.

Desuden arbejder vi med konsekvenspædagogik i en rummelig form, hvor den enkelte elev mødes med reaktioner og krav, tilpasset elevens funktionsniveau.

Vi tager afsæt i det enkelte menneskes ansvar for egne handlinger og disses konsekvenser og den fulde frihed til at vælge og ændre egne handlinger. Dette giver mulighed for personlig udvikling.

Der arbejdes på, at den enkelte elev udvikler sig socialt gennem samspillet med andre mennesker og dermed gennem pædagogiske processer, hvor der findes sociale normer og regler, som gælder for alle.

En grundsætning på TBF:

”Vi arbejder bevidst hen mod at styrke hver enkelt elev til at kunne klare sig selv så langt som muligt og løser derfor ikke problemer FOR eleven, men derimod MED eleven.” 

 

”At man, når det i sandhed skal lykkes én

at føre et menneske hen til et bestemt sted,

først og fremmest må passe på

at finde ham, hvor han er,

og begynder dér.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst."

Søren Kierkegaard ”Om at hjælpe” (1859)

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Erik Krøger, afgangselev fra Teaterbygningen FANEFJORD I 2010 - Det tog mig lang tid at acceptere, at jeg skulle på endnu en skole da jeg kom til Teaterbygningen FANEFJORD, men efter fire år, kan jeg mærke, at det allerbedste, der er sket for mig på skolen er, at jeg har fået styr på min hjerneskade – lært at acceptere og at forholde mig til den, og de muligheder, jeg har og ikke har i livet. Jeg er også blevet meget mere moden og afslappet. Læs videre Alexander Christiansen, afgangselev fra Teaterbygningen FANEFJORD i 2011 - Jeg synes, det var fantastisk at bo på den måde, man gør på Teaterbygningen FANEFJORD. Inden jeg kom på skolen, havde jeg længe gået og drømt om at bo for mig selv snart, og måden man bor på TBF, er det tætteste man kan komme, uden at gøre det helt. Samtidig havde vi et stærkt sammenhold, og det, at vi i hvert hus skulle finde ud af det sammen, og fordele rengøring, lave madplaner, købe ind og lave mad og få vores hus til at fungere som et almindeligt hjem, lærte mig rigtig meget. Mit mål var da også helt klart at bo for mig selv, når jeg var færdig med skolen. Læs videre

Gå til toppen af siden