Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

Pædagogisk retning

Arbejdet på Teaterbygningen FANEFJORD tager udgangspunkt i både relationspædagogik og konsekvenspædagogik.

I arbejdet indenfor relationspædagogik er det vores opfattelse, at al udvikling sker via en relation med eleven.

Vi anerkender eleven som et selvstændigt menneske med intentioner og vilje.

Gennem udfordringer og succesoplevelser arbejdes der på at give eleven selvtillid og selvindsigt omkring egne ressourcer. Eleven gøres opmærksom på egen adfærd og præstation - en oplevelse af accept og af at være kompetent, men samtidig en måde hvorpå eleven gøres bevidst om egne realistiske udviklingsmuligheder.

Desuden arbejder vi med konsekvenspædagogik i en rummelig form, hvor den enkelte elev mødes med reaktioner og krav, tilpasset elevens funktionsniveau.

Vi tager afsæt i det enkelte menneskes ansvar for egne handlinger og disses konsekvenser og den fulde frihed til at vælge og ændre egne handlinger. Dette giver mulighed for personlig udvikling.

Der arbejdes på, at den enkelte elev udvikler sig socialt gennem samspillet med andre mennesker og dermed gennem pædagogiske processer, hvor der findes sociale normer og regler, som gælder for alle.

En grundsætning på TBF:

”Vi arbejder bevidst hen mod at styrke hver enkelt elev til at kunne klare sig selv så langt som muligt og løser derfor ikke problemer FOR eleven, men derimod MED eleven.” 

 

”At man, når det i sandhed skal lykkes én

at føre et menneske hen til et bestemt sted,

først og fremmest må passe på

at finde ham, hvor han er,

og begynder dér.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst."

Søren Kierkegaard ”Om at hjælpe” (1859)

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Merete Thaaning, STU vejleder, UU Vestsjælland - Botræningen er helt eminent på stedet, og sammen med arbejdet med teater og måden de finder frem til hver enkelt elevs talenter og dyrker og styrker dem, opfylder hele formålet med sådan et ophold – nemlig øget livskvalitet og selvstændighed... Læs videre Video: Mød nogle af eleverne og hør deres oplevelser med skolen. Læs videre

Gå til toppen af siden