Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

Afgangsbevis/realkompetencebevis

Når en elev afslutter sin uddannelse på Teaterbygningen FANEFJORD, udsteder skolen afgangsbevis med detaljeret oversigt over timetal/værksteder og eventuelle kurser (Hygiejnekursus, Kursus i livreddende førstehjælp samt brug af hjertestarter), praktikperioder, studierejser, turnéer m.v. Herudover indeholder afgangsbeviset en personlig udtalelse.

Skolen udsteder tillige et realkompetencebevis med en nøje beskrivelse af de færdigheder, eleven har opnået i de forskellige værksteder.

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Video: Mød nogle af eleverne og hør deres oplevelser med skolen. Læs videre Merete Thaaning, STU vejleder, UU Vestsjælland - Botræningen er helt eminent på stedet, og sammen med arbejdet med teater og måden de finder frem til hver enkelt elevs talenter og dyrker og styrker dem, opfylder hele formålet med sådan et ophold – nemlig øget livskvalitet og selvstændighed... Læs videre

Gå til toppen af siden