Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

Afgangsbevis/realkompetencebevis

Når en elev afslutter sin uddannelse på Teaterbygningen FANEFJORD, udsteder skolen afgangsbevis med detaljeret oversigt over timetal/værksteder og eventuelle kurser (Hygiejnekursus, Kursus i livreddende førstehjælp samt brug af hjertestarter), praktikperioder, studierejser, turnéer m.v. Herudover indeholder afgangsbeviset en personlig udtalelse.

Skolen udsteder tillige et realkompetencebevis med en nøje beskrivelse af de færdigheder, eleven har opnået i de forskellige værksteder.

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Forstanderpar på Teaterbygningen Fanefjord, Anne og Micki Harvig: - Teaterbygningen Fanefjord er et uddannelsessted for unge med særlige behov, hvor vi lægger vægt på det hele menneske. Gennem arbejdet med teater og musik, udvikler hver enkelt elev sin personlighed, og finder frem til sine styrker og talenter. Sammen med vores botræning, hvor eleverne bor i små grupper i egne huse, erhvervspraktik og udlandsrejser, oplever vi, at hver elev vokser og blomstrer og får styrket sit selvværd. Efter et ophold på skolen, er langt de fleste helt afklarede med, hvad de ønsker sig – og kan – i fremtiden, og vi hjælper dem på vej, så langt, det er os muligt. Læs videre Video: Mød nogle af eleverne og hør deres oplevelser med skolen. Læs videre

Gå til toppen af siden