Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

Arbejde/bolig

I vejledningsforløbet omkring fremtiden orienteres eleverne om de særlige støttemuligheder, der er på arbejdsmarkedet, hvis man ikke kan arbejde på almindelige vilkår. Det drejer sig blandt andet om:

  • Mentorordninger, hvor den unge får en fast tilknyttet person på arbejdspladsen, som guider den unge omkring både faglige og sociale forhold på arbejdspladsen.

  • Fleksjob, hvor den unge efter en særlige godkendelsesprocedure i kommunen, kan gå ud og tage et job til en overenskomstmæssig løn, mens arbejdsgiveren får et løntilskud, der fastlægges ud fra, hvor stor den unges arbejdsevne reelt er. Ved ledighed har den pågældende ret til en fast ledighedsydelse.

  • Skånejob - som nu betegnes job med løntilskud, er en særlig ordning for personer, der modtager pension.

Også de fremtidige boligforhold gennemgås. Nogle elever foretrækker - og har opnået kompetencer til at bo alene - og orienteres om betingelserne for at få en ungdomsbolig/almindelig lejebolig. Eleverne orienteres tillige om støttemulighederne efter Servicelovens § 85 i form af hjemmevejledning. Elever, der har behov for mere permanent støtte, orienteres om mulighederne for at indgå i bofællesskab/opnå plads i botilbud.

Forberedelser til udslusning sker i samarbejde med hjemkommunens personale og drøftes ved det sidste evalueringsmøde. Dette afholdes ca. et halvt år før, skoleåret slutter.

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Video: Mød nogle af eleverne og hør deres oplevelser med skolen. Læs videre Andreas Ekelund Thomsen, afgangselev fra Teaterbygningen FANEFJORD 2012: - På Teaterbygningen FANEFJORD er ingen stress. Vi havde mange pauser, hvor jeg kunne gå ind på mit værelse, og lige tænke lidt over tingene. Jeg har meget brug for at kunne være mig selv, og jeg kan godt lide den måde, man bor på skolen. Man var sammen, men kunne også være for sig selv. Det var en god ting. Læs videre

Gå til toppen af siden