Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

Arbejde/bolig

I vejledningsforløbet omkring fremtiden orienteres eleverne om de særlige støttemuligheder, der er på arbejdsmarkedet, hvis man ikke kan arbejde på almindelige vilkår. Det drejer sig blandt andet om:

  • Mentorordninger, hvor den unge får en fast tilknyttet person på arbejdspladsen, som guider den unge omkring både faglige og sociale forhold på arbejdspladsen.

  • Fleksjob, hvor den unge efter en særlige godkendelsesprocedure i kommunen, kan gå ud og tage et job til en overenskomstmæssig løn, mens arbejdsgiveren får et løntilskud, der fastlægges ud fra, hvor stor den unges arbejdsevne reelt er. Ved ledighed har den pågældende ret til en fast ledighedsydelse.

  • Skånejob - som nu betegnes job med løntilskud, er en særlig ordning for personer, der modtager pension.

Også de fremtidige boligforhold gennemgås. Nogle elever foretrækker - og har opnået kompetencer til at bo alene - og orienteres om betingelserne for at få en ungdomsbolig/almindelig lejebolig. Eleverne orienteres tillige om støttemulighederne efter Servicelovens § 85 i form af hjemmevejledning. Elever, der har behov for mere permanent støtte, orienteres om mulighederne for at indgå i bofællesskab/opnå plads i botilbud.

Forberedelser til udslusning sker i samarbejde med hjemkommunens personale og drøftes ved det sidste evalueringsmøde. Dette afholdes ca. et halvt år før, skoleåret slutter.

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Denise N. Jørgensen, afgangselev fra Teaterbygningen FANEFJORD i 2011 - Jeg har det som om, jeg er kommet op fra Helvede. Førhen var jeg sikker på, jeg skulle bo i en papkasse resten af mit liv, men nu ved jeg, at det skal jeg ikke. Jamen det føltes nærmest som at blive genfødt, at være elev på skolen, for her følte jeg mig ikke udenfor. Jeg var som alle de andre – vi havde alle vores problemer. Læs videre Thomas Stjerne Smidt, afgangselev fra Teaterbygningen Fanefjord i 2001 - Det var først da jeg kom på Teaterbygningen Fanefjord, jeg ikke længere blev mobbet, og her fandt jeg også min store interesse, nemlig musik. Det var lige mig. Jeg synes, der var et rigtig godt sammenhold her på skolen, og masser af spændende oplevelser, rejser og teater, der gav mig bedre selvtillid, og gjorde mig mere moden. Læs videre

Gå til toppen af siden