Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

VÆRKSTEDER

Teknik
I dette værksted arbejdes der med lys- og lydteknik, både i forbindelse med teaterforestillinger og caféer.

Derudover arbejdes der med sceneopbygning og inddækning, publikumsopbygning, diverse tekniske og scenografiske effekter, programmering af lys- og lydbord til forestillinger, rensning af teknisk udstyr, teori omkring lys- og lydteknik og meget, meget mere ......

Musik og sang
Der arbejdes både med instrumentalundervisning og samspil. Ved skolens teaterproduktioner og diverse andre offentlige arrangementer indgår musik og sang som en vigtig del. Alle elever deltager ugentligt i korsang.

Teater
I forbindelse med skolens teaterproduktion har eleverne mulighed for at fungere som skuespillere. Der arbejdes dels med at styrke elevens eget udtryk, men eleven udfordres også i at spille andre identiteter/roller.

Systue
I systuen produceres der kostumer til årets teaterproduktion. Der arbejdes både med maskinsyning og håndsyning, tilretning og tilskæring.

Derudover kan der også ligge opgaver omkring syning af duge, forklæder og lignende.

IT
I IT-værkstedet arbejder eleverne med forskelligt PR-materiale, så som plakater til vores arrangementer, diverse indbydelser og andet trykt materialer, herunder skoleprogrammer, sangfoldere, menuplaner m.v.

Derudover arbejdes der med film- og fotomediet, herunder klipning af film til brug for skolens årsbånd.

Scenografi og Pedel
Dette værksted veksler mellem at producere scenografiske elementer til vores teater-produktion, herunder også diverse rekvisitter, og egentlige pedelopgaver.

I forbindelse med skolens caféer og andre offentlige arrangementer, vil der - afhængig af hvilket dekorationstema der bliver valgt - også skulle arbejdes i dette værksted. Herudover vil der også hér kunne ligge opgaver inden for Pedelfaget, som hovedsageligt handler om at renholde/vedligeholde udenomsarealerne omkring græsslåning, hækklipning, fjernelse af ukrudt m.v.

Livsstil
I dette værksted er der fokus på både kroppen og sjælen. Værkstedet indeholder mange forskellige emner omkring det at have et godt og sundt liv. Dette indbefatter emner omkring kost og fitness. Når det er en pigegruppe, arbejdes der også med områder indenfor wellness med fodbad, sætte hår, sminke m.v.

Der vil være snakke omkring venskaber og kæresteforhold, gode råd omkring hvordan man kan sætte sin garderobe sammen, eventuelt shopping af tøj og meget, meget mere ......

Sminke og Rekvisitter
I forbindelse med teaterproduktionen vil der hér blive arbejdet med sminkning af skuespillerne. Værkstedet indeholder også sætning af parykker, diverse pyntegenstande til skuespillerne og forskellige mindre rekvisitter, der skal fremtrylles til forestillingen.

Køkken
I forbindelse med skolens arrangementer arbejder køkkenet med at producere mad til gæsterne. Her arbejdes der både med det varme og det kolde køkken, opvask, rengøring, kaffebrygning, bagning m.v.

Service/Tjener
Når skolen er vært for spisende gæster, vil der være elever, der er oplært til at servicere gæsterne. Det betyder, at der arbejdes med borddækning, dekorationer, tallerkenservering, afrydning m.v.

_______________________

I løbet af året vil der være mulighed for at vælge et værksted i 4 runder. Det er ikke nødvendigt at skulle igennem alle værksteder, hvis man har et favoritværksted.

Mandag den 10. august 2015 starter vi den første værkstedsperiode op, hvor vi arbejder hen mod Folkecaféer og et jubilæumsshow.


Realkompetencebeviser
I nogle af værkstederne er der mulighed for at erhverve realkompetencebeviser, hvor der gives en præcis vurdering af elevens reelle funktionsniveau. 

Aftenaktiviteter
Der vil i løbet af året blive tilbudt forskellige aktiviteter i hverdagsaftenerne, eksempelvis:

 • Motorlære - reparation af sin knallert
 • Kreativt værksted
 • Billedkunst
 • IT
 • Filmaftener
 • Sport/fitness
 • og meget andet ......

Alle skolens værksteder arbejder altid mod samme mål/deadline. Det være sig i form af teaterproduktioner eller caféarrangementer.

Alle elever er med til rent praktisk at opbygge rammen til et offentligt arrangement.

I forbindelse med en teaterproduktion er den enkelte elev koblet på et af skolens værksteder, samtidig med at eleven sideløbende trænes indenfor skuespil, musik eller teknik-/sceneafvikling.

Værksteder i forbindelse med teaterproduktion:

 • Storkøkken
 • Teknik (lys, lyd, scene)
 • Scenografi og Pedel
 • Systue
 • IT
 • Sminke/rekvisitter
 • Musik

Værksteder i forbindelse med caféarrangementer:

 • Storkøkken
 • Tjener/service
 • Teknik (lys, lyd, scene)
 • Scenografi og Pedel
 • IT 

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Video: Mød nogle af eleverne og hør deres oplevelser med skolen. Læs videre Merete Thaaning, STU vejleder, UU Vestsjælland - Botræningen er helt eminent på stedet, og sammen med arbejdet med teater og måden de finder frem til hver enkelt elevs talenter og dyrker og styrker dem, opfylder hele formålet med sådan et ophold – nemlig øget livskvalitet og selvstændighed... Læs videre

Gå til toppen af siden