Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

 

 

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2015/2016

Efterårsferie

Lørdag den 10. oktober - søndag den 18. oktober 2015

Juleferie

Lørdag den 19. december 2015 - mandag den 4. januar 2016

Vinterferie

Lørdag den 13. februar - søndag den 21. februar 2016

Påskeferie

Lørdag den 19. marts - mandag den 28. marts 2016

Bededagsferie

Fredag den 22. april - søndag den 24. april 2016

Kr. Himmelfart

Torsdag den 5. maj - søndag den 8. maj 2016

Pinseferie

Lørdag den 14. maj - mandag den 16. maj 2016

Sommerferie

Lørdag den 2. juli - søndag den 31. juli 2016

 

Alle dage inkl.

Fridage

Fredag den 27. november 2015
Mandag den 30. november 2015
Mandag den 7. december 2015
Mandag den 4. januar 2016

  • Op til almindelige weekender og til ferier slutter undervisningen fredag kl. 11.45 - undtagen fredag den 24. juni 2016, hvor der er dimissionsfest, og op til sommerferien, hvor vi først slutter året, når vi er kommet hjem fra sommerturen.
     
  • Det skal tilstræbes, at eleverne ikke holder fri/ferie ud over ferieplanen.
     
  • Skolen lukker i ferieperioderne. Døgnelever har dog stadig mulighed for at benytte deres elevbolig.
  • Hvis en elev ønsker at bevare sine hjemlige speciallæger, såsom tandlæge, øjenlæge m.v., skal eleven tilstræbe at bestille tid i de perioder, hvor han/hun alligevel har ferie eller fridag.

Sommerferie m.v.
Døgnelever kan blive i elevboligen hele ferien, hvis de ønsker det. Der vil ikke være noget program for perioden efter sommerturen, men selvfølgelig en vagt og 2 lærerbesøg om ugen (mandag og torsdag).

For de elever, der ikke fortsætter på TBF, vil der i forbindelse med fraflytningen blive udfærdiget en plan for, hvilke dage, der i løbet af juli måned, kan afleveres rengjorte huse/værelse samt nøgler - dog senest torsdag den 28. juli 2016, kl. 12.00.

På grund af diverse arrangementer og bliveperioder, der inddrager elevernes fritid, opnår eleverne at kunne afholder de ferier, der er fastlagt i ferieplanen for 2015/2016.

Derudover har eleverne fri i de fleste weekender og kan frit rejse hjem kl. 11.45.

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Anette Sass Arnt, sagsbehandler, jobcentret i Greve Kommune - Det er et gedigent sted – det er ordentligt, og der er en kontinuitet over stedet på en måde, så man aldrig er i tvivl om, hvad de kan, og jeg bekymrer mig aldrig, når jeg sender en ung dertil. Sådan har det været i alle 15 år. De unge, jeg møder efter et ophold på skolen er altid grundigt udredt, sådan at de og vi ved præcist hvilken retning, vi skal arbejde videre i, og de har en rygsæk fuld af gode erfaringer med sig. Læs videre Bettina Hansen, Kantinebestyrer VUC Vordingborg. Har en tidligere elev ansat - Jeg oplever stor forskel på de praktikanter, jeg får fra Teaterbygningen Fanefjord i forhold til dem, der kommer andre steder fra. Det er kendetegnende, at de ikke er bange for at stå frem og formulere sig. De har en meget stor selvtillid, og jeg tror, det hænger sammen med det, de lærer på skolen, hvor de spiller teater og musik og i det hele bliver taget guidet i at turde. Det smitter af, også arbejdsmæssigt, og det gør det til en fornøjelse at arbejde med dem. Læs videre

Gå til toppen af siden