Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

Dagelev

Undervisning pr. uge: 

Undervisning:

Antal timer

 

 

Boundervisning og kontaktmøder (mandag og fredag)

4,75 timer

Værkstedstimer - undervisning/praktik

11,25 timer

Andre aktiviteter - temaer, teater, kortræning m.v.

4,75 timer

Praktisk arbejde på skolen

2,75 timer

 

 

Samlet grund-timetal for dagelever

23,50 timer

Pauser er ikke indregnet i timetallet. Timetal er angivet i hele klokketimer.

Grund-timetallet af den ugentlige undervisning på 23,50 timer for såvel dagelever som for døgnelever svarer til 940 timer årligt. Lovens krav er 840 timer årligt.

I forbindelse med afvikling af teaterforestillinger/kulturelle arrangementer vil dagelever skulle deltage på lige fod med døgnelever. Det betyder perioder/dage med forskudt/forlænget ”arbejdstid”.

Der vil for dagelever være mulighed for hjemkørsel til egen bolig i forbindelse med arrangementer (teater/café), der slutter efter sidste offentlige transportmiddel er kørt. Udgiften hertil er indeholdt i skolebetalingen.

Ved skoleårets start udleveres oversigt over tider og omfang. Eleven skal være indstillet på, at der kan opstå behov for en ekstra indsats (som senere kompenseres med erstatningsfritid). Værkstedsundervisningen
vil foregå i de faglige værksteder i skemaperioder, planlagt for et skoleår ad gangen. Der vil normalt være 3-4 værkstedsperioder på et skoleår.

 1. Boundervisningen
  vil blandt andet foregå i skolens storkøkken og nærliggende lokaler. Eleven vil modtage undervisning i madlavning, tøjvask, rengøring og almindelig vedligeholdelse i hjemmet. Herudover vil eleven skulle træne planlægning af indkøb samt kostregnskab.
 2. De musiske dage
  vil omfatte korsang/teaterøvning/temaundervisning - herunder skuespiltræning = PERSONLIG UDVIKLING!
 3. Kompetencegivende kurser
  Der vil være mulighed for at deltage i hygiejnekursus og førstehjælp. Begge kurser afsluttes med prøve og diplom udstedes, hvis man består. Skolen udsteder tillige et realkompetencebevis med en nøje beskrivelse af de færdigheder, eleven har opnået i de forskellige værksteder.
 4. Anderledes uger
  I enkelte uger i løbet af året brydes skemaet op, og der arbejdes med helt andre temaer. Det kan være praktiske uger eller uger, hvor skolens værksteder tilbyder intensive kurser.
 5. Praktik
  2 gange om året etableres erhvervspraktik - som oftest for vores 2., 3. og 4. årselever, som på 1. år er blevet erhvervstrænet og afsøgt i forhold til en eventuel fremtidig arbejdsplads.
 6. Rejse/udflugter
  Ud over det faste skema forventes det, at dagelever deltager i årets rejser/udflugter.
  Der regnes med én årlig turné eller studietur af ca. 7-10 dages varighed samt 1-2 udflugtsdage om året.

Når en elev optages på Teaterbygningen FANEFJORD, bliver der udarbejdet en kontrakt mellem skolen og den kommune, som har bevilget opholdet (elevens hjemkommune).

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Alexander Christiansen, afgangselev fra Teaterbygningen FANEFJORD i 2011 - Jeg synes, det var fantastisk at bo på den måde, man gør på Teaterbygningen FANEFJORD. Inden jeg kom på skolen, havde jeg længe gået og drømt om at bo for mig selv snart, og måden man bor på TBF, er det tætteste man kan komme, uden at gøre det helt. Samtidig havde vi et stærkt sammenhold, og det, at vi i hvert hus skulle finde ud af det sammen, og fordele rengøring, lave madplaner, købe ind og lave mad og få vores hus til at fungere som et almindeligt hjem, lærte mig rigtig meget. Mit mål var da også helt klart at bo for mig selv, når jeg var færdig med skolen. Læs videre Lone Jensen, afgangselev fra Teaterbygningen Fanefjord i 2000 - Jeg arbejder nu i flexjob som køkkenassistent i en virksomhed med over 1000 ansatte, og der har jeg været i snart syv år. Efter Teaterskolen Fanefjord kom jeg i arbejdsprøvning på cafeer og restauranter, og fik endelig mit job. Vi er 13 i køkkenet, og jeg ved, at min arbejdsgiver er glad for mig, og synes, det går godt. Det synes jeg også. Læs videre

Gå til toppen af siden