Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

Døgnelev

Døgnelever (elever med bevilget botilbud) modtager samme undervisning som dagelever. Herudover omfatter tilbuddet til døgnelever: 

HVERDAGE (mandag-torsdag):

  • Hjælp til daglige indkøb i den lokale brugs.
  • Husrunde, hvor en medarbejder besøger elevboligen omkring spisetid og hjælper, hvis der er problemer i forbindelse med madlavning eller andet.
  • Aftenaktiviteter - f.eks. sport/motion, kreativ hobby, klub (hygge, spil, film m.m.), IT, madlavning, historieskrivning og meget mere. Aftentilbuddene planlægges for en periode ad gangen og varieres fra gang til gang. Aftenaktiviteter henhører under skolens botilbud og er derfor alene forbeholdt elever med bevilget botilbud (døgnelever).

WEEKENDER:

  • Ca. 4-5 gange om året arrangeres en aktivitet for de elever, der er på skolen i weekenden. Disse weekendaktiviteter planlægges i tæt samarbejde med elevgruppen og elevernes ønsker tilgodeses, så vidt det er muligt. Weekendaktiviteter henhører under skolens botilbud og er derfor alene forbeholdt elever med bevilget botilbud (døgnelever).

FERIEPERIODER:

  • Hjælp til planlægning af ferie, herunder rejseaktivitet, ferie hjemme/i elevboligen, eller andet.
  • Ferieaktiviteter. I løbet af juli måned arrangeres 1-2 aktiviteter af i alt ca. 7 dages varighed. Ferieaktiviteter henhører under skolens botilbud og er derfor alene forbeholdt elever med bevilget botilbud (døgnelever).

ÅRET RUNDT:

  • Mulighed for elever med beviliget botilbud (døgnelever) for ophold i elevboligen året rundt (24-7-365).
  • Døgnvagt, så elever døgnelever/pårørende til døgnelever har mulighed for kontakt til en medarbejder døgnet rundt.

Eleverne bor 2-5 personer i en villa tæt ved skolen. Skolen rummer 29 eneværelser. Ud over den praktiske boundervisning arbejdes der med det sociale sammenspil, både i de enkelte huse og husene imellem.

Eleverne har fri hver weekend, dog skal der påregnes enkelte arbejdsweekender i forbindelse med diverse arrangementer. Disse dage vil blive modregnet som fridage i løbet af året.

Eleverne har 5 ugers ferie, samt de opsparede fridage. Ferieplan vil foreligge ved skoleårets start.

Gennemsnitlig ”arbejdstid” pr. uge for døgnelever: 

Undervisning:

Antal timer

 

 

Boundervisning og kontaktmøder (mandag og fredag)

4,75 timer

Værkstedstimer - undervisning/praktik

11,25 timer

Andre aktiviteter - temaer, teater, kortræning m.v.

4,75 timer

Praktisk arbejde på skolen

2,75 timer

 

 

Samlet grund-timetal (som for dagelever)

23,50 timer

 

 

Herudover SKAL 1. års elever vælge 2 x 2 timers aftentilbud

(2., 3. og 4. års elever KAN vælge 1 eller 2 tilbud)

4,00 timer

Særlig instrumentalundervisning tilbydes elever, som ønsker dette

0,50 timer

Indkøb og madlavning - i perioder hvert måltid, i andre perioder kun morgen- og aftensmad - anslået pr. uge

 10,00 timer

 

 

Timetal i alt for døgnelever

38,00 timer

Pauser er ikke indregnet i timetallet. Timetal er angivet i hele klokketimer.

Grund-timetallet af den ugentlige undervisning på 23,50 timer for såvel dagelever som for døgnelever svarer til 940 timer årligt. Lovens krav er 840 timer årligt.

Når en elev optages på Teaterbygningen FANEFJORD, bliver der udarbejdet en kontrakt mellem skolen og den kommune, som har bevilget opholdet (elevens hjemkommune).

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Merete Thaaning, STU vejleder, UU Vestsjælland - Botræningen er helt eminent på stedet, og sammen med arbejdet med teater og måden de finder frem til hver enkelt elevs talenter og dyrker og styrker dem, opfylder hele formålet med sådan et ophold – nemlig øget livskvalitet og selvstændighed... Læs videre Denise N. Jørgensen, afgangselev fra Teaterbygningen FANEFJORD i 2011 - Jeg har det som om, jeg er kommet op fra Helvede. Førhen var jeg sikker på, jeg skulle bo i en papkasse resten af mit liv, men nu ved jeg, at det skal jeg ikke. Jamen det føltes nærmest som at blive genfødt, at være elev på skolen, for her følte jeg mig ikke udenfor. Jeg var som alle de andre – vi havde alle vores problemer. Læs videre

Gå til toppen af siden