Til forsiden ERHVERVSRETTET VÆRKSTEDSSKOLE med §107 BOTILBUD

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse       PMU - Praktisk Medhjælper Uddannelse

Døgnelev

Døgnelever (elever med bevilget botilbud) modtager samme undervisning som dagelever. Herudover omfatter tilbuddet til døgnelever: 

HVERDAGE (mandag-torsdag):

  • Hjælp til daglige indkøb i den lokale brugs.
  • Husrunde, hvor en medarbejder besøger elevboligen omkring spisetid og hjælper, hvis der er problemer i forbindelse med madlavning eller andet.
  • Aftenaktiviteter - f.eks. sport/motion, kreativ hobby, klub (hygge, spil, film m.m.), IT, madlavning, historieskrivning og meget mere. Aftentilbuddene planlægges for en periode ad gangen og varieres fra gang til gang. Aftenaktiviteter henhører under skolens botilbud og er derfor alene forbeholdt elever med bevilget botilbud (døgnelever).

WEEKENDER:

  • Ca. 4-5 gange om året arrangeres en aktivitet for de elever, der er på skolen i weekenden. Disse weekendaktiviteter planlægges i tæt samarbejde med elevgruppen og elevernes ønsker tilgodeses, så vidt det er muligt. Weekendaktiviteter henhører under skolens botilbud og er derfor alene forbeholdt elever med bevilget botilbud (døgnelever).

FERIEPERIODER:

  • Hjælp til planlægning af ferie, herunder rejseaktivitet, ferie hjemme/i elevboligen, eller andet.
  • Ferieaktiviteter. I løbet af juli måned arrangeres 1-2 aktiviteter af i alt ca. 7 dages varighed. Ferieaktiviteter henhører under skolens botilbud og er derfor alene forbeholdt elever med bevilget botilbud (døgnelever).

ÅRET RUNDT:

  • Mulighed for elever med beviliget botilbud (døgnelever) for ophold i elevboligen året rundt (24-7-365).
  • Døgnvagt, så elever døgnelever/pårørende til døgnelever har mulighed for kontakt til en medarbejder døgnet rundt.

Eleverne bor 2-5 personer i en villa tæt ved skolen. Skolen rummer 29 eneværelser. Ud over den praktiske boundervisning arbejdes der med det sociale sammenspil, både i de enkelte huse og husene imellem.

Eleverne har fri hver weekend, dog skal der påregnes enkelte arbejdsweekender i forbindelse med diverse arrangementer. Disse dage vil blive modregnet som fridage i løbet af året.

Eleverne har 5 ugers ferie, samt de opsparede fridage. Ferieplan vil foreligge ved skoleårets start.

Gennemsnitlig ”arbejdstid” pr. uge for døgnelever: 

Undervisning:

Antal timer

 

 

Boundervisning og kontaktmøder (mandag og fredag)

4,75 timer

Værkstedstimer - undervisning/praktik

11,25 timer

Andre aktiviteter - temaer, teater, kortræning m.v.

4,75 timer

Praktisk arbejde på skolen

2,75 timer

 

 

Samlet grund-timetal (som for dagelever)

23,50 timer

 

 

Herudover SKAL 1. års elever vælge 2 x 2 timers aftentilbud

(2., 3. og 4. års elever KAN vælge 1 eller 2 tilbud)

4,00 timer

Særlig instrumentalundervisning tilbydes elever, som ønsker dette

0,50 timer

Indkøb og madlavning - i perioder hvert måltid, i andre perioder kun morgen- og aftensmad - anslået pr. uge

 10,00 timer

 

 

Timetal i alt for døgnelever

38,00 timer

Pauser er ikke indregnet i timetallet. Timetal er angivet i hele klokketimer.

Grund-timetallet af den ugentlige undervisning på 23,50 timer for såvel dagelever som for døgnelever svarer til 940 timer årligt. Lovens krav er 840 timer årligt.

Når en elev optages på Teaterbygningen FANEFJORD, bliver der udarbejdet en kontrakt mellem skolen og den kommune, som har bevilget opholdet (elevens hjemkommune).

Mød nogle af dem, der har eller har haft med Teaterbygningen FANEFJORD at gøre:

Video: Mød nogle af eleverne og hør deres oplevelser med skolen. Læs videre Forstanderpar på Teaterbygningen Fanefjord, Anne og Micki Harvig: - Teaterbygningen Fanefjord er et uddannelsessted for unge med særlige behov, hvor vi lægger vægt på det hele menneske. Gennem arbejdet med teater og musik, udvikler hver enkelt elev sin personlighed, og finder frem til sine styrker og talenter. Sammen med vores botræning, hvor eleverne bor i små grupper i egne huse, erhvervspraktik og udlandsrejser, oplever vi, at hver elev vokser og blomstrer og får styrket sit selvværd. Efter et ophold på skolen, er langt de fleste helt afklarede med, hvad de ønsker sig – og kan – i fremtiden, og vi hjælper dem på vej, så langt, det er os muligt. Læs videre

Gå til toppen af siden